УКР | ENG

Публікації

Публікації

Зміна строків зарахування коштів на рахунки експортерів та імпорту товарів

Контроль за дотриманням строків зарахування виручки на рахунки резидентів-експортерів та строків імпорту товарів за зовнішньоекономічними контрактами було запроваджено ЗУ «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті». При цьому граничні строки зарахування коштів на рахунки експортерів та імпорту товарів постійно змінюються. Постановами Правління НБУ від 16.11.2012р. №475, від 14.05.2013р. №163 строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів було зменшено до 90 днів. Здебільшого спори з податковими органами в сфері ЗЕД пов’язані саме із нарахуванням пені за порушення таких строків, розмір якої, в свою чергу, визначено у ст.4 наведеного вище закону. Згідно з положеннями ст. 2 КАСУ до адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи законами України встановлено інший порядок судового провадження. Оскарження податкових повідомлень-рішень, прийнятих податковим органом за наслідками перевірок дотримання платниками податків валютного законодавства, здійснюється у відповідності до вимог КАСУ. Аналіз судової практики свідчить про різноманітність обставин, за наявності яких виникають спори, кожна з яких заслуговує окремого висвітлення. Також предметом судового оскарження, окрім податкових повідомлень-рішень, є рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про застосування спеціальної санкції. Так, за порушення вимог ЗУ «Про зовнішньоекономічну діяльність» та пов'язаних із ним законів України, передбачена можливість застосування спеціальних санкцій у вигляді індивідуального режиму ліцензування або тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності. Відповідно до ст.37 ЗУ «Про зовнішньоекономічну діяльність» такі санкції застосовуються Міністерством економічного розвитку і торгівлі України за поданням податкових, контрольно-ревізійних, митних, правоохоронних органів, органів Антимонопольного комітету України, національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та Національного банку України або за рішенням суду.

Олександра Петровська-Іваніченко,
Старший юрист ЮФ «Кушнір, Яким’як та Партнери»
Український юрист №7-8(127-128) серпень 2013

Назад