УКР | ENG

Публікації

Публікації

Як в Україні приватизувати кімнату в гуртожитку

Право на житлову площу мають тільки зареєстровані там більше п'яти років громадяни та їхні діти

20 квітня 2016 року Верховною Радою України прийнято проект Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо уточнення сфери застосування та удосконалення окремих положень передачі гуртожитків у власність територіальних громад і забезпечення реалізації житлових прав законними мешканцями гуртожитків» № 1076 (далі – Законопроект № 1076).

Прийняття Законопроекту № 1076 викликане складною соціально-економічною ситуацією в Україні та недосконалістю правового регулювання питань забезпечення житлових прав мешканців гуртожитків наданого їм Законом України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» 2008 р. № 500-VI (далі – Закон № 500-VI).

Через неузгодженість чинних нормативно-правових актів у громадян, які мешкають в гуртожитках, включених до статутних капіталів товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації) колишніх державних і комунальних підприємств, виникали складнощі у приватизації житлових приміщень в гуртожитках.

У зв’язку із зазначеним, стаття 1 Закону № 500-VI була доповнена пунктом 4, яким передбачено, що дія цього закону також поширюється на гуртожитки, що були включені до статутних капіталів організацій, створених у процесі приватизації чи корпоратизації, у тому числі і тих, що у подальшому були передані до статутних капіталів інших юридичних осіб або відчужені іншим способом).

З 06.05.2016 Законопроект № 1076 направлено на підпис Президенту України, який має бути ним підписаний протягом 15 днів після отримання. Законопроект набуває силу закону після його підписання Президентом та набирає чинності через 10 днів після його оприлюднення в офіційному друкованому виданні.

Хто має право на приватизацію житлових приміщень в гуртожитках?Відповідно до нової редакції Закону № 500-VI право на приватизацію жилих приміщень у гуртожитках, що є об’єктами права державної та комунальної власності, мають громадяни (та членів їхніх сімей), які не мають власного житла, не використали право на безоплатну приватизацію державного житлового фонду, перебувають (перебували) у трудових (службових) правовідносинах з підприємством (організацією), яке надало їм право проживати в гуртожитку, тривалий час (тобто, п’ять років і більше) на законних підставах зареєстровані за місцем проживання у гуртожитках призначених для проживання одиноких громадян або для проживання сімей та фактично проживають у них.

Як відбувається процес приватизації?

Громадяни та члени їх, сімей на яких поширюється дія Закону № 500-VI, мають право на приватизацію жилих приміщень у гуртожитках після їх передачі з державної власності у власність територіальних громад.

Передача гуртожитків у власність територіальних громад (тобто у комунальну власність) здійснюється в порядку та в строки, передбачені Загальнодержавної цільової програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад (далі – Загальнодержавна програма) за рішенням органу, уповноваженого управляти державним майном (Кабінет Міністрів України, Мінекономрозвитку України, Фонд державного майна України та інші) або суду.

Після прийняття гуртожитку у власність територіальної громади, місцева рада в межах своєї компетенції має прийняти рішення про залишення житлового комплексу гуртожитку у статусі «гуртожиток» та надання дозволу про приватизацію його жилих і нежилих приміщень.

У цьому випадку, приватизація приміщень гуртожитку здійснюється його законними мешканцями відповідно до Положення про порядок передачі квартири (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України № 396 від 16.12.2009 р. (далі – Положення), за їх зверненням до органу приватизації (відділ приватизації місцевої державної адміністрації).

На підставі поданої громадянином заяви та копій документів, визначених в п. 18 Положення, протягом одного місяця орган приватизації зобов’язаний видати свідоцтво про право власності на квартиру (будинок), жилі приміщення у гуртожитках, кімнату в комунальній квартирі. Таке свідоцтво на право власності підлягає обов’язковій реєстрації в органі державної реєстрації прав (Реєстраційна служба районного (міськрайонного) управляння юстиції) в строк, що займає не більше 14 робочих днів.

Які права громадянина приватизованого приміщення в гуртожитку?

Після отримання свідоцтва на право власності та його обов’язкової державної реєстрації, особа має право на володіння, користування та розпорядження своїм майном на праві приватної власності.

Стаття на сайті UBR

Артем Білоусов
Юрист ЮФ «Кушнір, Яким'як та Партнери»
Портал UBR від 23.05.2016

Назад