УКР | ENG

Публікації

Публікації

Припинене тривати не може (коментар)

— Звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом позасудового врегулювання й надалі залишається одним з найпривабливіших для фінансових установ з точки зору економії часових та фінансових ресурсів. Водночас неоднозначність тлумачення окремих положень законодавства створює плацдарм для маніпуляцій ними з боку як кредиторів, так і боржників.

Частиною 4 ст.36 закону «Про іпотеку» передбачено, що після завершення позасудового врегулювання будь-які наступні вимоги іпотекодержателя щодо виконання боржником основного зобов’язання є недійсними. Однак законодавець не визначив, з якого моменту позасудове врегулювання стає «завершеним», а також що вважати «наступними вимогами»: ті, які заявлені після звернення стягнення, або ті, що залишились непогашеними через недостатність майна боржника?

Як наслідок, остання судова практика касаційних судів є неоднозначною. В одних справах суди дотримуються позиції, що після звернення стягнення на предмет іпотеки кредитні зобов’язання між сторонами є припиненими, а в інших — що у випадку недостатньої вартості предмета іпотеки для задоволення всіх вимог іпотекодержателя після позасудового врегулювання кредитор має право отримати суму, якої не вистачає, з іншого майна боржника.

Припускаємо, що шляхом подолання цієї проблеми є системний аналіз законодавства та висновків Верховного Суду України.

Зокрема, в постанові від 7.10.2015 (справа №6-222цс15) ВСУ висловив позицію, що боржник має право на законне очікування прийняття предмета іпотеки в рахунок погашення заборгованості за кредитним договором. Цікавими також є «Прикінцеві положення» закону «Про іпотеку» (п.5.1), в яких законодавець, мабуть, спеціально виокремив те, що завершення позасудового врегулювання в процедурі фінансової реструктуризації саме відповідно до закону «Про фінансову реструктуризацію» в разі недостатньої вартості предмета іпотеки не припиняє непогашених вимог за основним зобов’язанням. Отже, можна припустити, що в інших випадках — навпаки (ч.4 ст.36 закону «Про іпотеку»).

Газета «Закон і бізнес»

Артем Білоусов
Юрист ЮФ «Кушнір, Яким'як та Партнери»
Газета «Закон і бізнес» №27 від 14.07.2017

Назад