УКР | ENG

Публікації

Публікації

Звільнення за власним бажанням.

Поширеною проблемою керівника є неможливість звільнення без рішення загальних зборів учасників ТОВ. Часто така ситуація виникає, коли учасники більше не зацікавленні у діяльності ТОВ, але не приймають рішення про припинення юридичної особи, не припиняють трудові відносини з керівником тим самим порушують права останнього.

Звісно, керівник, керуючись гарантованим правом вільного вибору праці, може розірвати трудовий договір, письмово повідомивши про це учасників ТОВ за два тижні. За змістом положень статті 38 Кодексу законів про працю України (КЗпП України) праву керівника ТОВ на звільнення за власним бажанням кореспондує обов'язок учасників ТОВ провести загальні збори та розглянути заяву керівника про звільнення. Важливо лише, щоб при звільненні керівника від трудових обов'язків та відповідальності була дотримана процедура такого звільнення.

Важливо, що керівник, як виконавчий орган ТОВ, вважається звільненим з моменту виключення відомостей про нього із ЄДР. Без рішення загальних зборів учасників ТОВ, виключити відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) неможливо. Пов’язано це з тим, що процедура внесення будь-яких змін до ЄДР чітко регламентована Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та вимагає вичерпного та повного переліку документів для внесення змін до ЄДР. Так, державні реєстратори діючи в порядку і в межах, встановлених законом, відмовляють у проведенні державної реєстрації виключення відомостей з ЄДР про керівника без рішення учасників ТОВ, через подання документів не в повному обсязі.

Негативні наслідки залишення запису в ЄДР.

Особливість звільнення керівника полягає в тому, що воно відбувається за рішенням загальних зборів учасників ТОВ. Факт припинення повноважень директора як посадової особи законодавець пов`язує із моментом внесення відповідного запису до ЄДР. У разі відсутності учасників ТОВ, неможливості проведення загальних зборів складається ситуація, коли трудові відносини між керівником та ТОВ припиненні, але запис в ЄДР про керівника залишається. Такий запис в ЄДР навіть при розірваних трудових відносинах може мати негативні наслідки для керівника:
  • Відомості, які містяться в Єдиному державному реєстрі про такого керівника вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою.
  • Наявність запису в ЄДР підпадає під обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності передбачених у статті 25 Закону України «Про запобігання корупції».
  • У разі ухилення ТОВ від виконання зобов’язань на керівника, зазначеного в ЄДР, можуть накладатись обмеження у праві виїзду за межі України у порядку встановленому у Законі України «Про виконавче провадження»
  • Безумовно, запис в ЄДР несе у собі ризики, пов’язані з потенційною відповідальністю ТОВ перед державою в особі її фіскальних органів, оскільки органи ДПС отримують дані про керівника із ЄДР.
Отже, запис про фізичну особу в ЄДР в якості керівника може бути підставою для відповідальності, є обмеженням для зайняття посади державного службовця, а самі ж відомості з ЄДР можуть бути використані іншими особами у спорі з третьою особою. То що ж потрібно робити керівнику, коли всі способи звільнення використані, а запис з ЄДР залишається?

Щоб внести зміни до ЄДР без згоди учасників ТОВ, керівнику доведеться звернутися до суду з позовом до ТОВ із вимогою про припинення трудових відносин. Звернення із позовом про зобов’язання провести загальні збори, на яких прийняти рішення про звільнення керівника не є належним способом захисту.

На практиці не виникає жодних проблем у встановленні судом трудових правовідносин припиненими. Ключовим питанням залишається визначення в рішенні суду зобов’язання державного реєстратора внести зміни до ЄДР. Відсутність чіткого обов’язку для відповідного реєстратора не тягне за собою зміну відомостей у ЄДР та є підставою для відмови у виконання рішення суду на підставі статті 25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

Завершальним етапом є звернення до державного реєстратора із заявою про виконання рішення суду, яке набрало законної сили. Після розгляду згаданої заяви реєстратори внесуть відповідні зміни про керівника до ЄДР із посиланням на рішення суду, яким трудові відносини визнано припиненими, що і можна вважати завершальним етапом процедури звільнення.

Орест Бумба,
Молодший юрист ЮФ «Кушнір, Яким’як та Партнери»

Назад