УКР | ENG

Публікації

Публікації

Збір у комітетах

Після опрацювання законопроекту в комітетах підхід до обчислення судового збору за подання апеляційних та касаційних скарг має бути вдосконалений.

Нажаль, якість законотворчого процесу на сьогоднішній день залишає бажати кращого. Рідко який закон не потребує удосконалення практично після його вступу в дію. Така цікава законотворча техніка торкнулась Закону України «Про судовий збір». Широкого розголосу зазнали зміни стосовно збільшення ставок судового збору, що як вважають фахівці дуже обмежує доступ до правосуддя. Але позитивним, на наш погляд, в цьому Законі є зміни, яких зазнала стаття 7, стосовно повернення сум судового збору, якщо справа по суті судами вищих інстанцій не розглядалась. До цього, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ відмовляв заявникам у поверненні судового збору, мотивуючи це тим, що ст. 7 п. 3 ч.1 Закону України «Про судовий збір» передбачав повернення судового збору в разі відмови у відкритті провадження у справі, а не відмови у відкритті касаційного провадження. Суд касаційної інстанції вказував, що за змістом зазначеної норми сплачена сума судового збору повертається у разі відмови судом першої інстанції у відкритті провадження у справі, оскільки в такому випадку справа по суті не розглядається. У даному випадку судовий збір справляється за розгляд касаційної скарги, а тому підстав для повернення вказаних витрат суд не вбачає (ухвали у справах №6-21537ск14, №6-15948ск15) Тепер же сплачена сума судового збору повертається не лише в разі відмови у відкритті провадження у справі в суді першої інстанції, а й у разі відмови у відкритті апеляційного та касаційного провадження у справі. Відповідно до роз’яснень Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, наданих у постанові «Про застосування судами законодавства про судові витрати у цивільній справі» №10 від 17.10.2014р. із змінами і доповненнями внесеними 25.09.2015р., поданий заявником платіжний документ, що підтверджує сплату судового збору, має бути повернутий заявнику, а до матеріалів справи приєднується належним чином посвідчена копія цього документа. Сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду.

Окрім того, вважаємо, що підхід по обчисленню судового збору за подання апеляційної або касаційної скарги не є справедливим з наступних причин. Так, ще з часів дії декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» (з 1993 року) та до моменту набрання чинності змін до Закону України «Про судовий збір» у вересні 2015р., судовий збір з апеляційних та касаційних скарг справлявся у відсотках від ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, а з майнових спорів - ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми.

З вересня 2015 року вказаний вище підхід було змінено. Сьогодні при поданні апеляційної чи касаційної скарги заявник не залежно від оспорюваної суми має сплатити судовий спір у відповідному відсотковому співвідношенні із розрахунку суми збору, сплаченої при поданні позову майнового характеру в суд першої інстанції.

Даний підхід важко назвати справедливим. Так, наприклад в цивільних справах про стягнення з боржників фінансових установ та їх поручителів сум боргу за кредитними договорами, як правило стягненню разом із сумами основного боргу підлягають суми нарахованих відсотків за користування кредитними коштами та суми неустойки, що виникає при несвоєчасному виконанні кредитних зобов’язань. Якщо до суми основного боргу у боржника та поручителя заперечення можуть і не виникати, то в частині нарахованих банком сум відсотків і пені, як правило, заперечення мають місце. Оскаржуючи рішення суду першої інстанції в частині нарахованих відсотків та неустойки, боржник або поручитель має сплатити судовий збір у розмірі 110 або 120 відсотків від суми судового збору, сплаченої при поданні позовної заяви майнового характеру незалежно від оспорюваної суми.

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення судового збору» №3552, зареєстрований Верховною Радою України 27.11.2015р., не містить пропозиції з повернення старого підходу з обчислення судового збору при частковому оскарженні судового рішення в майновому спорі. Можливо, після опрацювання згаданого законопроекту в комітетах, підхід до обчислення судового збору за подання апеляційних та касаційних скарг буде вдосконалений.

Олександра Петровська-Іваніченко,
Старший юрист ЮФ «Кушнір, Яким’як та Партнери»
Судовий Вісник №12 від 24.12.2015

Назад