УКР | ENG

Публікації

Публікації

Украинцев могут по суду заставить купить квартиру

ВСУ выдал новое разъяснение по принудительным продажам имущества, которое позволит его совладельцам шантажировать друг друга

Вопросы:

1. Объясните суть данного решения.
Суть даного рішення полягає в усуненні розбіжностей у застосуванні судами (в тому числі касаційним) норм матеріального права, а саме статей 364 та 365 Цивільного Кодексу України. Ці статті регулюють по суті різні правовідносини, котрі призводять до практично однакового результату. Так стаття 364 ЦК регулює правовідносини при виділі частки в спільному майні в натурі за ініціативою співвласника котрий бажає виділення а стаття 365 ЦК регулює правовідносини при припиненні частки у спільному майні з виплатою компенсації за ініціативою інших співвласників.
Результатом і в першому і в другому варіанти може бути припинення права власності на частку з виплатою компенсації, проте отриманий різними шляхами.

2. Какие новые возможности для давления на совладельцев недвижимости оно открывает для всех сторон (как потенциальных покупателей, так и продавцов недвижимости)?
Володіння, користування та розпорядження частковою власністю здійснюється за згодою всіх співвласників. Незалежно від розміру часток співвласники при здійсненні зазначених правомочностей мають рівні права. Часто виникають обставини котрі спонукають співвласників до розділу спільного майна і, якщо співвласникам не вдається домовитись та укласти нотаріальний договір про виділ частки спільного нерухомого майна, вони змушені звертатись з цим питанням до суду. Дане рішення ВСУ нових можливостей для тиску на співвласників не створює, але звертає увагу на необхідність вибору, одного з двох варіантів, правильного шляху для досягнення мети.

3. Выделите плюсы и минусы решения для стороны, которая хочет продать свою долю в объекте недвижимости, и той – что не очень хочет его приобретать.
Однозначним плюсом даного рішення ВСУ є забезпечення принципу прогнозованості судового рішення. Тобто при вирішенні такого спору можна однозначно прогнозувати яке саме рішення буде прийнято, що дає можливість сторонам спору зекономити судові витрати та досягнути домовленості без суду. Мінусом даного рішення можуть вважатись відсутність можливості маніпулювання при застосуванні деякими зацікавленими в цьому, але це не є справедливим.

4. В каких видах споров может чаще применяться практика, которую разъяснил ВСУ?
Практика, яку роз’яснив ВСУ, частіше може застосовуватись коли потрібно змінювати підстави позову коли співвласник вимагає припинення права власності на часку в майні іншого співвласника без волі на це останнього, котрий бажає по іншому розпорядитись своєю часткою.

5. Ожидается ли применение подобной практики в бракоразводных процессах? Как это может происходить? И в чью пользу играть?
Так як при розлученні, як правило відбувається поділ спільного майна подружжя без застосування цієї практики в такого роду процесах не обійтись. Після поділу майна подружжя часто колишні подруги залишаються співвласниками нерухомого майна в частинах. Якщо майно є неподільним, то розділити (виділити частки в натурі) його між колишніми подругами можна лише компенсувавши вартість частки комусь з подругів. Ускладнють процедуру питання розміру компенсації, питання спільного проживання неповнолітніх дітей з котримось з подружжя.

6. Посоветуйте, как действовать совладельцу недвижимости, если тот не хочет выкупать доли остальных владельцев? И наоборот – как простимулировать выкуп недвижимости ее совладельцами?

Якщо хтось із співвласників та хоче припинення його права на частку у спільному майні шляхом отримання від інших співвласників грошової компенсації вартості його частки, виділ якої є неможливим, необхідно розуміти і, це буде встановлюватись судом, чи наявні необхідні для цього умови. А саме: чи дійсно є неможливим виділ належної позивачу частки в натурі або чи не допускається такий виділ згідно із законом; чи користуються спільним майном інші співвласники – відповідачі по справі; чи сплачується іншими співвласниками, які володіють та користуються майном, матеріальна компенсація за таке користування; чи спроможні інші співвласники виплатити позивачу компенсацію в рахунок визнання за ними права власності на спільне майно та чи не становитиме це для них надмірний тягар. Виходячи з цих умов, якщо співвласник хоче позбутись належної йому частки в спільному майні шляхом отримання від інших співвласників компенсації вартості належної йому частки та визнання за останніми права власності на все майно, потрібно керуватись правилами що регулюються ст. 364 ЦК про виділ часки в натурі.Статья на сайте UBR

Олег Якимяк
Старший партнер, адвокат ЮФ «Кушнир, Якимяк и Партнеры»
Портал UBR от 02.02.2016

Назад