УКР | ENG

Публікації

Публікації

Оптимальна кількість учасників ТОВ

З огляду на те, що Законом України «Про господарські товариства» (далі – закон) передбачене обов’язкове створення у товаристві з обмеженою відповідальністю (далі – товариство) ревізійної комісії, яка утворюється загальними зборами учасників товариства з їх числа, в кількості не менше 3 осіб, мінімально можлива кількість учасників товариства має становити три особи. Хоча на практиці достатньо випадків недотримання товариствами даної вимоги (наприклад, у товаристві з одним учасником створюється посада ревізора, або ж у товаристві з двома учасниками такі учасники на двох призначають до ревізійної комісії трьох своїх представників), вбачається, що для належного дотримання умов закону та усунення навіть гіпотетичних ризиків визнання недійсним рішень ревізора або ревізійної комісії, учасниками товариства мають бути мінімум три особи, кожного з яких має бути обрано членом ревізійної комісії.

Однак при розподіленні часток у статутному капіталі товариства між трьома особами неможливо розподілити ці частки у рівних пропорціях, між тим створення товариства на паритетних умовах часто є необхідною передумовою для учасників, а отже й кількість учасників у три особи навряд чи можна вважати оптимальною для побудови корпоративної структури власності товариства. А отже, оптимальною можна вважати кількість власників або у чотири особи, з відповідним розподілом часток у статутному капіталі по 25%, при цьому троє учасників увійдуть до складу ревізійної комісії, а одного оберуть директором або головою товариства (хоча й не обов’язково призначати на дані посади учасників), або ж у п’ять осіб – з розподілом часток по 20% відповідно, та формування складу усіх вищезгаданих органів товариства із учасників.

Павлишинець Ю.В.
Старший юрист ЮФ «Кушнір, Яким’як та Партнери»
Юридична газета №25 18.06.2013

Назад