УКР | ENG

Публікації

Публікації

Відкриття ринку землі: покупців земельних ділянок ретельно перевірять

З 1 липня офіційно відкриють ринок землі сільськогосподарського призначення в Україні. Українці, які бажають продати чи купити ділянку землі для ведення господарської діяльності, вже готують пакет необхідних документів. Але головним аргументом противників вільного ринку землі довгий час була загроза, що земельні багатства України скуплять різні спекулянти та аферисти. Тому держава вводить спеціальні запобіжники. Нещодавно уряд затвердив порядок перевірки покупців землі сільськогосподарського призначення. Так кого, як та коли будуть перевіряти?

З метою повноцінного запуску ринку землі з 1 липня 2021 року, Кабінетом Міністрів України Постановою КМУ від 16 червня 2021 року № 637 затверджено «Порядок здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки сільськогосподарського призначення вимогам, визначеним статтею 130 Земельного кодексу України» (далі – Порядок). Порядком передбачено послідовність дій нотаріуса для перевірки покупців ділянок сільськогосподарського призначення.

1) Порядок розмежовує суб’єктів перевірок щодо покупців та власників землі.

Зокрема перевірка відповідності покупця земельної ділянки сільськогосподарського призначення вимогам, визначеним статтею 130 Земельного кодексу України, проводиться нотаріусом.

Перевірка відповідності власника земельної ділянки сільськогосподарського призначення вимогам, визначеним статтею 130 Земельного кодексу України, проводиться органом, що здійснює державний контроль за використанням та охороною земель.

2) Перевірки покупця та власника земельної ділянки здійснюються до посвідчення нотаріусом правочину про відчуження земельної ділянки сільськогосподарського призначення.

За результатами перевірки нотаріус складає протокол проведення перевірки набувача земельної ділянки сільськогосподарського призначення за формою, визначеною Додатком до Порядку, один примірник якого залишається у справах нотаріуса, а другий передається набувачу.

3) Порядок передбачає перелік інформації, яка перевірятиметься щодо покупця та власника ділянки, зокрема:

  • встановлення особи набувача;
  • встановлення кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи;
  • перевірку факту перебування осіб під дією спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до Закону України “Про санкції” та належності до громадянства держави, визнаної Україною державою-агресором або державою-окупантом, належності до переліку осіб, пов’язаних із провадженням терористичної діяльності чи стосовно яких застосовано міжнародні санкції;
  • перевірку факту перебування юридичної особи — набувача, утвореної згідно з законодавством України, під контролем фізичних і юридичних осіб, зареєстрованих у державах, включених до переліку держав (юрисдикцій), що не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, сформованого в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, на основі висновків міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи перевірку джерел походження коштів набувача або інших активів у разі набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення за відплатними договорами;
  • перевірку факту виділення земельної ділянки сільськогосподарського призначення за рахунок земельної частки (паю) та її розташування стосовно державного кордону України;
  • визначення загальної площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності громадянина України та юридичної особи, учасником (акціонером, членом) або кінцевим бенефіціарним власником якої він є.
Перелік документів, заходів і відомостей, які повинен витребувати та перевіряти нотаріус щодо кожного з вищенаведених критеріїв перевірки, деталізований Порядком залежно від того, чи набувачем виступає фізична чи юридична особа.

Для перевірки вищенаведених відомостей, нотаріус користуватиметься інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Також у разі потреби нотаріус має право звертатися із запитами до НКЦПФР, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, які зобов’язані протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту надати відповідну інформацію та/або документи (їх копії).«Факти та коментарі»

Ольга Чайковська-Тимкович
Адвокат ЮФ «Кушнір, Яким'як та Партнери»
Анастасія Равлик,
Юрист ЮФ «Кушнір, Яким’як та Партнери»
для сайту газети «Факти та коментарі» від 29 червня 2021 року

Назад