УКР | ENG

Публікації

Публікації

Запитайте юриста: чи може роботодавець заборонити йти у навчальну відпустку?

У вас є питання щодо працевлаштування, зарплати, атестації, звільнення або дискримінації на роботі? Ви вважаєте, що роботодавець порушує ваші права? Або навпаки – не впевнені, чи законні ваші вчинки стосовно компанії?

Як йдеться у ст. 45 Конституції України, всі співробітники мають право на відпустку. Проте певні категорії співробітників, окрім щорічної основної відпустки, мають право на додаткові. Зокрема, у зв'язку з навчанням (таке право також передбачене ст. 13, 14 і 15 Закону України «Про відпустки», Кодексом законів про працю, Конституцією).

Відповідно до даних дослідження Аналітичного центру CEDOS в рамках проекту «Ініціативи з розвитку українських аналітичних центрів» Міжнародного фонду «Відродження» у співпраці з Фондом розвитку аналітичних центрів, за фінансової підтримки посольства Швеції в Україні, 37% студентів ВНЗ працюють під час навчання, з них більша частина (27%) працює з частковою зайнятістю, а з повною - лише 4%. Тобто значна частина студентів поєднують навчання з роботою, але скільком з них відомо про право на додаткову відпустку у зв’язку з навчанням? Часто працедавці не зацікавлені в наданні навчальної відпустки та не інформують про неї своїх молодших співробітників. Враховуючи це, далі буде роз’яснено: хто може піти у навчальну відпустку, які виплати у зв’язку з цим передбачені, чи може працедавець заборонити йти у навчальну відпустку та чи можна передчасно її припинити.

Хто може піти у навчальну відпустку?

Перелік осіб, які мають право на навчальну відпустку, передбачений Законом України «Про відпустки» та Кодексом законів про працю. Це, зокрема, громадяни, що навчаються:
  • у середніх навчальних закладах (середні загальноосвітні вечірні (змінні) школи, класи, групи з очною, заочною формами навчання);
  • у професійно-технічних навчальних закладах (вечірні відділення);
  • у ВНЗ (не відриваючись від виробництва у ВНЗ з вечірньою та заочною формами навчання);
  • у навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі;
  • проходять профспілкове навчання.
Сам факт, що особа підпадає під якусь із зазначених категорій, ще не означає, що громадянин має право на цю відпустку. Потрібно пам’ятати, що цільовим призначенням такої відпустки є надання особам, що навчаються, час на підготовку чи здачу певних видів навчального контролю. Очевидно, що складно одночасно і працювати, і ретельно вчитись. Тому Закон зазначає додатково про певні умови, за яких надаються додаткові відпустки. Наприклад:
  • у середніх навчальних закладах відпустка надається лише для складання випускних та перевідних іспитів (ст. 13 Закону);
  • у професійно-технічних навчальних закладах відпустка надається для підготовки та складання іспитів (ст. 14 Закону);
  • ст. 15 Закону ставить кілька вимог: це і вид навчального контролю (настановні заняття, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів, державних іспитів, підготовка та захист дипломного проекту), до якого громадянин має підготуватись, а також навчальний курс, форма навчання (заочна, вечірня) та рівень акредитації навчального закладу.

Чи має право на відпустку громадянин на денній формі навчання у ВНЗ?

Як бачимо із ст. 15 Закону – ні, оскільки така відпустка передбачена тільки для громадян заочної та вечірньої форми, що, на мою думку, не відповідає нашим реаліям. Все більше осіб поєднують навчання та роботу, навчаючись водночас на денній формі. Вони також мають заліки, іспити, дипломні роботи для яких потрібний час на підготовку. Але, на жаль, Закон не врегульовує додаткові відпустки для них.

Водночас скористатися правом піти в відпустку можуть громадяни, які складають вступні та випускні іспити у ВНЗ.

Виплати, передбачені в період навчальних відпусток

Відповідно до ст. 217 КЗпП, оплата таких відпусток встановлюється в розмірі середнього заробітку. Це правило стосується усіх співробітників, які працюють та паралельно навчаються у всіх видах навчальних закладів та аспірантурі, окрім співробітників, яких допустили до вступних іспитів у ВНЗ та аспірантуру чи до випускних іспитів, які теж мають право на додаткову відпустку, але без збереження зарплати.

Обчислення середнього заробітку за час даної відпустки має провадитися за правилами, передбаченими Порядком обчислення середньої заробітної плати. Зарплата за час такої відпустки без відриву від виробництва виплачується відповідно до ст. 21 Закону не пізніше 3-х днів до початку відпустки.

Чи може роботодавець заборонити іти у навчальну відпустку?

Право на відпустку є конституційним правом особи, право на навчальну відпустку є трудовою пільгою для певних категорій працівників. Отже, працедавець не може відмовити у наданні навчальної відпустки.

Відповідно до листа Міністерства праці та соціальної політики України від 06.09.2005 р. № 09-402, якщо співробітник звернувся із заявою про надання йому оплачуваної навчальної відпустки та на руках у нього є довідка-виклик від навчального закладу, то роботодавець не має права відмовити йому в наданні такої відпустки.

Ба більше, відмовити працедавець не може навіть у зв’язку з виробничою необхідністю. Варто пам’ятати, що працедавець несе відповідальність у разі порушення вимог законодавства про працю у разі відмови.

Передчасне припинення навчальної відпустки (наприклад, через карантин)

На це питання дало відповідь Міністерство соціальної політики України у своєму листі від 26 березня 2018 р. № 479/0/101-18/284. Міністерство зазначило, що навчальна відпустка є пільгою для співробітника, а не обов’язком, тому він може використати її повністю, лише частину або не використати взагалі. Отже, таке обґрунтування Міністерства дозволяє дійти висновку, що працівник сам в праві визначати, як користуватись цією пільгою, включно з можливістю передчасно завершити відпустку. Проте Міністерство зазначає, що зменшення тривалості відпустки має вирішуватись за погодженням між працівником і роботодавцем. Тобто працівник повинен подати заяву про вихід з навчальної відпустки, і тільки після згоди роботодавця він може повернутися до роботи. Але слід пам’ятати про рекомендаційний характер таких листів і все одно відстоювати свою позицію щодо виходу з відпустки.

Ця пільга має певну мету пов’язану з навчанням, тому якщо у зв’язку з карантином навчання не відбувається, то необхідності у відпустці не має і працівник може повернутись до роботи.

Міністерство зазначає, що якщо співробітник повертається до робочих обов’язків раніше установленої дати закінчення відпустки, оплата роботи з 1-го дня повернення відбувається на загальних підставах (раніше виплачені суми за невикористані дні відпустки не враховуються). Тобто, за передчасного виходу з відпустки співробітник не повертає отримані виплати за додаткову відпустку.

онлайн-журнал The Point

Марта Береза
Молодший юрист ЮФ «Кушнір, Яким'як та Партнери»
для онлайн-журналу The Point від 24.09.2020 р.

Назад