УКР | ENG

Публікації

Публікації

Вони повертаються: Держпраці знову йде до бізнесу з перевірками

Чому на інспекторів з праці не діє мораторій. Напередодні осені Пенсійний фонд і Державний центр зайнятості попередили підприємців про те, що з 1 вересня Державна служба з питань праці починає масові перевірки роботодавців. Причому трудові інспектори налаштовані не розмовляти з підприємцями, а виписувати штрафи. А вони чималі і в деяких випадках можуть сягати 150 000 грн.

Мораторій та правомірність перевірок Держпраці

З метою захисту та підтримки бізнесу, на період тривалості карантину було встановлено мораторій на проведення низки заходів контролю за дотриманням суб’єктами господарювання законодавства, в тому числі законодавства про працю.

Так, Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 17.03.2020 № 533-IX (надалі – Закон) були заборонені планові перевірки у сфері господарської діяльності включно по останній календарний день місяця, в якому завершується дія карантину. Водночас, винятком із наведеного обмеження Закон визначає здійснення заходів державного контролю за діяльністю суб'єктів господарювання, віднесених до суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику.

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері охорони праці та зайнятості населення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 р. № 383, та викладені в додатку №3. До них, зокрема, належать: випадки порушення порядку та строків виплати заробітної плати, виплата працівникам заробітної плати на рівні або нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати, невідповідність кількості найманих працівників суб’єкта господарювання обсягам виробництва, наявність розбіжностей між фактичними показниками чисельності працівників і заробітної плати за показниками звітності, поданої органам державної влади, та інші порушення вимог законодавства про працю. За наведеними критеріями Держпраці розраховує загальну кількість балів щодо конкретного підприємства та відносить його до відповідного ступеня ризику.

Як бачимо, проведення позапланових перевірок Держпраці Закон не забороняє, так само як і проведення планових перевірок для підприємств з високим ступенем ризику.

Таким чином, попри продовження карантину до 1 листопада 2020 року, з 1 вересня 2020 року роботодавці мають бути готовими до цілком законних перевірок Державної служби з питань праці.

Які суб'єкти підпадають під ризик перевірки Держпраці?

За інформацією Державної служби з питань праці, інспекційні заходи будуть насамперед проводитися у роботодавців, які мають найвищий ризик застосування незадекларованої праці. До таких відносяться:

 • роботодавці, в яких обсяг наданих послуг (виконаних робіт) не відповідає фактичній чисельності найманих працівників;
 • роботодавці, в яких фактична кількість працівників не відповідає даним Реєстру застрахованих осіб;
 • роботодавці, в яких відбулося зменшення кількості найманих працівників під час карантину та відсутня позитивна динаміка працевлаштування після пом’якшення карантинних заходів;
 • роботодавці, які приховують трудові відносини, замінюючи їх іншими видами цивільних або господарських відносин.


Предмет перевірок

Як зазначалося вище, основна мета інспекційних візитів спрямована на виявлення випадків використання незадекларованої праці, тому особливий інтерес інспекторів праці викликатиме питання оформлення трудових відносин із найманими працівниками та виявлення неофіційно оформлених працівників.

Позиція Держпраці очевидна. Проблема незадекларованої праці в Україні залишається однією з найбільш актуальних, а в умовах пандемії COVID-19 загострилася особливо. Так, згідно з статистичними даними, оприлюдненими Державною службою статистики України чисельність офіційно працевлаштованих працівників у травні 2020 становила 9 833,8 тис. осіб, що на 511,4 тис. осіб менше, ніж у травні 2019 року (95,1%), на 429,4 тис. осіб (95,8%), ніж у грудні 2019 року, а також на 39,8 тис. осіб (99,6 %), ніж у квітні 2020 року.

Коло питань, які підлягають нагляду та контролю з боку Держпраці широке. Фактично перевірці підлягають дотримання всіх вимог та гарантій, передбачених статтями 5-24 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII.

Серед них:
 • дотримання вимог законодавства щодо оплати праці, в тому числі своєчасність виплати заробітної плати та інших виплат, дотримання державних гарантій щодо розміру заробітної плати;
 • дотримання законодавства про працю при звільненні працівників; при скороченні чисельності або штату працівників або при переведенні на неповний робочий день чи дистанційну роботу;
 • дотримання законодавчих обмежень до тривалості робочого часу та часу відпочинку, в тому числі надання щорічних відпусток;
 • проведення інструктажів, навчання, перевірки знань працівників підприємства з охорони праці;
 • дотримання законодавства про розслідування й облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань та аварій;
 • інформованість працівників про умови праці та наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів;
 • забезпечення працівників спецодягом, іншими засобами індивідуального захисту, миючими і знезаражувальними засобами відповідно до встановлених норм;
 • дотримання законодавства про охорону праці жінок, неповнолітніх працівників і працівників з інвалідністю;
 • виконання припису інспектора праці тощо.


Наголошуємо, позаплановій перевірці підлягають лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, та які визначені у відповідному направленні на проведення перевірки. Натомість, для цілей планових перевірок інспектори не обмежені, а тому уповноважені перевіряти практично всі напрями, які стосуються дотримання законодавства про працю.

Перевірки Держпраці: планові та позапланові

Контроль за дотриманням роботодавцями законодавства про працю здійснюється у формі планових та позапланових перевірок.

Як зазначалося вище, мораторій на проведення перевірок під час карантину не поширюється на планові інспекції підприємств, які належать до високого ступеню ризику, а також на позапланові перевірки для всіх інших роботодавців.

При цьому періодичність проведення планових заходи перевірок суб’єктів господарювання, що віднесені до високого ступеня ризику обмежена одним разом на два роки, а річні плани проведення планових перевірок інспекторами Держпраці затверджуються Держпраці до 1 грудня року, який передує плановому, та розміщуються на веб-сайтах територіальних управлінь Держпраці. / https://dsp.gov.ua/plan-zakhodiv-zi-zdiisnennia-derzhavnoho-nahliadu-kontroliu-derzhpratsi-na-2020-rik /, в тому числі для підприємств з високим ступенем ризику.

Водночас, згідно з Порядком здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. N 823 (надалі – Порядок) заходи державного контролю за додержанням законодавства про працю з питань виявлення неоформлених трудових відносин здійснюються у формі інспекційних відвідувань, які за своєю суттю є позаплановими заходами.

Кількість позапланових перевірок необмежена, але підстави їх проведення вичерпні. Так, згідно з ст. 6 Закону підставами для здійснення проведення позапланових заходів державного нагляду та контролю є:
 • подання суб’єктом господарювання письмової заяви про здійснення перевірки за його бажанням;
 • виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених суб’єктом господарювання у документі обов’язкової звітності, крім випадків, коли суб’єкт господарювання протягом місяця з дня первинного подання повторно подав такий документ з уточненими достовірними даними або якщо недостовірність даних є результатом очевидної описки чи арифметичної помилки, яка не впливає на зміст поданої звітності;
 • перевірка виконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попереднього заходу органом державного нагляду (контролю);
 • звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю;
 • настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання.


Проведення позапланових заходів з інших підстав забороняється.

Є всі підстави припускати, що основною підставою чергових позапланових перевірок стали саме подані скарги працівників на порушення їхніх трудових прав під час карантину. Зверніть увагу, що паозаплановий захід в такому разі здійснюється виключно за погодженням Державної регуляторної служби України, а тому перед початком перевірки інспектори праці зобов’язані пред’явити керівнику підприємства чи уповноваженій особі або фізичній особі – підприємцю, щодо якої проводитиметься перевірка, копію погодження Державної регуляторної служби України на проведення такої перевірки.

Візит інспекторів праці: порядок дій

Зверніть увагу, що починаючи з 23 липня 2020 року заходи державного контролю за додержанням законодавства про працю з питань виявлення неоформлених трудових відносин проводяться виключно інспекторами Держпраці та її територіальними органами, натомість питання, які стосуються оплати праці та оформлення трудових відносин мають право перевіряти також органи місцевого самоврядування (інспектори праці виконавчих органів міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад).

Пам’ятайте, інспектор праці має право прийти без попередження в будь-який час, але поради нижче допоможуть Вам вберегтися від зловживань з боку інспекторів праці.

1. Перевіряйте правові засади перевірки.

Так, для проведення планової або позапланової перевірки Держпраці видає наказ, який має містити повне найменування підприємства, щодо якого проводитиметься відповідна перевірка.

На підставі наказу оформляється направлення (посвідчення) на проведення перевірки, яке підписується керівником територіального управління Держпраці або його заступником і засвідчується печаткою.

Належно оформлене направлення повинно містити:
 • найменування органу, що здійснює перевірку;
 • найменування суб'єкта господарювання або фізичної особи - підприємця, щодо якого проводиться перевірка та його місцезнаходження;
 • номер і дата наказу, на виконання якого проводиться перевірка;
 • перелік посадових осіб, які беруть участь у здійсненні заходу, із зазначенням їх посади, прізвища, ім'я та по батькові;
 • дата початку та дата закінчення перевірки;
 • тип перевірки (планова або позапланова);
 • підстави для проведення перевірки;
 • предмет перевірки;
 • інформація про здійснення попереднього заходу (тип заходу і строк його здійснення).


Зверніть увагу, що перед початком перевірки інспектори праці зобов'язані пред'явити керівнику підприємства направлення і надати його копію, в якому будуть вказані підстави і предмет перевірки, а також пред’явити службове посвідчення інспекторів. Особу інспектора Ви можете перевірити на офіційному веб-сайті Державної служби з питань праці.

Відмова інспектора від пред’явлення службового посвідчення та направлення є правомірною підставою для відмови роботодавців від допуску інспекторів до перевірки.

2. Обов’язково перевіряйте підстави і строки для проведення перевірки.

Пам’ятайте, під час проведення позапланового перевірки з’ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення перевірки. Предмет перевірки обов’язково визначається у направленні.

Уважно аналізуйте документи, які надаються на перевірку - вони повинні обов'язково стосуватися предмета і підстави перевірки.

В разі відсутності в інспекторів підстав на проведення перевірки або якщо інспектор запитує документи, не пов’язані з предметом та підставою перевірки, Ви маєте право відмовити.

Крім того, направлення є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку проведення перевірки. Якщо дата фактичної перевірки не збігається з датами, вказаними у направленні, Ви маєте право не допустити інспектора до перевірки. При цьому, відповідно до Порядку, тривалість інспекційного відвідування не може перевищувати 10 робочих днів.

3. За результатами проведення перевірки інспектор зобов’язаний скласти акт у двох примірниках.

Акт, який повинен містити такі відомості: дату складення акта; тип перевірки (плановий або позаплановий); форма заходу (перевірка, ревізія, обстеження, огляд тощо); предмет перевірки; найменування органу державного нагляду (контролю), а також посаду, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, яка здійснила перевірку; найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо яких здійснювалася перевірка.

Інспектор праці зазначає в акті стан виконання вимог законодавства суб'єктом господарювання, а в разі невиконання - детальний опис виявленого порушення з посиланням на відповідну вимогу законодавства.

Перед підписанням акта уважно ознайомтеся з ним, та за наявності зауважень – запишіть їх, вони є невід'ємною частиною акта. У разі відмови суб'єкта господарювання підписати акт інспектор праці робить відповідний запис.

Один примірник акта вручається керівнику підприємства або фізичній особі-підприємцю в останній день перевірки, а другий залишається в інспектора праці.

4. В разі порушення Ваших прав, Ви маєте право оскаржити рішення інспектора Держпраці в адміністративному або судовому порядку.

Портал Mind.ua

Портал Dengi.ua

Анастасія Равлик,
Молодший юрист ЮФ «Кушнір, Яким’як та Партнери»
Портал Mind.ua та Dengi.ua

Назад