УКР | ENG

Публікації

Публікації

Запитайте юриста: чи повинні студенти, які навчалися на бюджеті, відшкодовувати державі кошти за освіту?

1. Чи повинні студенти, які навчалися на бюджетній основі, відшкодовувати державні кошти, витрачені на їхню освіту, якщо вони не відпрацювали за направленням визначений період?

Чинний Закон України «Про вищу освіту» не покладає обов’язку на випускників, які навчаються чи навчалися за кошти державного чи місцевого бюджету, відпрацьовувати за направленням не менше 3 років або відшкодовувати до державного бюджету вартість навчання, якщо вони відмовились від відпрацювання.

Дійсно, до 2014 року випускники ВНЗ, які навчалися за бюджетні кошти, були зобов'язані відпрацювати не менше 3 років після закінчення навчання за направленням. Невідпрацювання встановленого трирічного строку тягнуло за собою обов'язок відшкодувати вартість навчання та пов’язаних з ним витрат. При чому, як показує судова практика, стягується не лише вартість навчання, але й виплачена академічна стипендія.

Втім, вже у 2014 році відповідну норму було виключено з Закону України «Про освіту», а чинний Закон України «Про вищу освіту» не передбачає обов`язкового трирічного відпрацювання випускниками вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалася за державним замовленням.

Цікаво, що Вищий адміністративний суд України у своїй ухвалі від 10.07.2014 р. по справі №К/800/52516/13 дійшов висновку, що обов'язковість відпрацювання або відшкодування вартості навчання випускниками вищого навчального закладу призводить до порушення їхнього конституційного права на працю, що вільно обирається або на яку вони вільно погоджуються, та порушення права на безоплатність вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах.

Таким чином, сьогодні випускники ВНЗ, які навчаються зараз або вступали після 2014 року «на бюджеті» не повинні відпрацьовувати чи відшкодовувати кошти за навчання після закінчення ВНЗ.

2. Випускник вишу, бюджетник, не відпрацював на державу встановленого строку. Чи буде стягнуто вартість навчання? Яка відповідальність передбачена йому?

Попри те, що чинний Закон України «Про вищу освіту» такого обов’язку не передбачає, ситуація для випускників ВНЗ, які вступали до 2014 року, дещо відрізняється.

Так, на момент їхнього вступу до ВНЗ був чинним Закон України «Про освіту», відповідно до частини другої статті 52 якого випускники ВНЗ, які здобули освіту за бюджетні кошти, були зобов'язані відпрацювати за направленням у встановленому порядку або, відповідно, відшкодувати кошти (норма була чинна до 06.09.2014). Такий порядок був затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 року № 992 (втратила чинність у 2017 році) та поширювався на студентів, які навчаються за державним замовленням за спеціальністю медичного профілю.

Підставою для відпрацювання випускником за направленням була угода про підготовку фахівця з вищою освітою, укладена між студентом і ВНЗ при вступі, яка покладала на випускника обов’язок відпрацювати за направленням протягом трьох років після закінчення навчання, а у випадку невідпрацювання - відшкодувати до державного бюджету вартість навчання.

Відповідно, якщо особа вступила до ВНЗ на «бюджет» до 06.09.2014 року, тобто тоді, коли частина друга статті 52 Закону України «Про освіту» була чинною, і вона добровільно підписала відповідну угоду, якою погодилась на її працевлаштування навчальним закладом та погодилась відшкодувати вартість навчання у разі відмови від працевлаштування, або ж на той момент вже отримала направлення на роботу або була працевлаштована за направленням, така особа зобов’язана виконати взяті на себе зобов’язання: після закінчення навчання та одержання відповідної кваліфікації працювати за направленням не менш ніж три роки або ж відшкодувати вартість навчання.

У разі невиконання умов угоди вартість коштів за навчання ВНЗ може стягнути з випускника в судовому порядку.
Така правова позиція викладена в постанові Верховного Суду №753/8546/16-ц від 20.03.2019.

Судова практика з цього питання однозначна - положення чинного Закону України «Про вищу освіту», за яким випускники звільнені від обов'язку відпрацювання, до таких випускників не застосовуються.

При чому, випускник, який не відпрацював встановлений трирічний строк за направленням, повинен компенсувати, крім вартості навчання, також усі витрати, зокрема виплату академічної стипендії. Такий висновок зробив Верховний Суд в постановах від 15 травня 2019 року (справа № 598/760/17), від 30 січня 2019 року (справа № 607/3682/17), від 26 червня 2019 року (справа № 607/7122/17-ц).

3. Як законно випускнику вишу можна не відпрацьовувати три роки за направленням після закінчення навчання/відшкодовувати кошти за навчання?

Вичерпний перелік поважних причин, з яких допускається розірвання випускником підписаної «угоди про відпрацювання», закріплений у п. 9 Порядку працевлаштування випускників ВНЗ (застосовується лише для вступників до 2014 року). Серед них:

  • встановлення інвалідності I або II групи, внаслідок чого випускник не може стати до роботи за місцем призначення, або ж встановлення інвалідності I або II групи у дружини (чоловіка) випускника чи у одного з його батьків;
  • якщо випускник – вагітна жінка, мати або батько, які мають дитину віком до трьох років або дитину, яка згідно з медичним висновком потребує догляду (до досягнення нею шестирічного віку); одинока мати або батько, які мають дитину до чотирнадцяти років або дитину-інваліда;
  • у разі проходження чоловіком (дружиною) військової служби (крім строкової), в тому числі за контрактом, у Збройних Силах, Національній гвардії, Прикордонних військах, Службі безпеки та інших військових формуваннях, а також служби в органах внутрішніх справ поза місцем розташування замовника.


4. У яких випадках і хто має відшкодовувати кошти за навчання?

Окрім обов’язку відшкодовування коштів за навчання випускниками, які вступили та навчалися за кошти державного бюджету до 2014 року та підписали відповідну «угоду про відпрацювання», на сьогодні єдиним випадком, коли студент має відшкодовувати кошти за навчання, є повторний вступ на бюджет.

Так, стаття 4 Закону України «Про вищу освіту» передбачає, що право на безоплатне здобуття вищої освіти на конкурсній основі мають громадяни України лише якщо вони здобувають відповідний ступінь вищої освіти (бакалавра чи магістра) вперше.

Іншими словами, студент має право навчатися за бюджетні кошти один раз на бакалавраті і один раз на магістратурі. В такому випадку студент не зобов’язаний відшкодовувати державі виділені нею кошти за навчання такого студента.

Натомість, якщо студент не завершив навчання на бакалавраті за одною спеціальністю, але бажає вступити на бакалаврат на іншу спеціальність, то в такому випадку студент повинен відшкодувати кошти, витрачені раніше державою на оплату послуг з його підготовки.

Порядок такого відшкодування коштів затверджений Постановою Кабміну №658 «Про затвердження Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців» від 26.08.2015 р. (надалі – «Порядок»).

Зауважимо, що обов’язок відшкодування державі коштів виникає у студента після успішного проходження конкурсу та зарахування до ВНЗ та поширюється лише на тих студентів, які вирішили повторно здобувати вищу освіту за кошти державного бюджету після 1 вересня 2015 р.

В такому разі, студенту надається 10 робочих днів з дня початку відповідного навчального року на відшкодування коштів (п.3 Порядку). Формула розрахунку коштів, що підлягає відшкодуванню, наведена в п. 5 Порядку. Якщо ж особа не відшкодувала кошти або не подала документа, що підтверджує відшкодування коштів протягом 10 робочих днів з дня здійснення платежу, така особа підлягає негайному відрахуванню (п.8 Порядку).

Втім, і з цього положення є винятки.

Так, право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю мають громадяни, які за станом здоров’я втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, а така втрата працездатності повинна бути підтверджена висновками медико-соціальної експертної комісії (п.1 ст. 4 Закону України «Про вищу освіту»).

Також обов’язок з відшкодування вартості навчання не поширюється на студентів вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання (наприклад, тих ЗВО, які навчають поліцейських) або військових навчальних підрозділів ВНЗ, для яких передбачено окремий порядок відшкодування витрат, пов’язаних з утриманням та навчанням (п.1 Порядку), а також студентів, які написали заяву про відрахування до початку навчального року і не приступили до навчальних занять.

Онлайн-журнал The Point

Анастасія Равлик,
Юрист ЮФ «Кушнір, Яким’як та Партнери»
«The Point» 18.11.2021

Назад