УКР | ENG

Публікації

Публікації

Раніше на відпочинок: про що йдеться в рішенні Конституційного суду, яке змінює пенсійну реформу

Конституційний суд визнав норми деяких законів, якими були запроваджені тимчасові обмеження виплат пенсій спеціальним категоріям пенсіонерів, неконституційними. 24 канал дізнався у юристів, як це рішення вплине на людей похилого віку.

Передісторія

З 1 січня 2016 року набув чинності Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» № 911-VIII (далі - Закон № 911), згідно з яким для окремих категорій працівників, зокрема, для працівників освіти, охорони здоров’я соціального забезпечення, артистів театрально-концертних заходів та працівників льотного та льотно-виробничого складу встановлювались вікові обмеження для набуття права на пенсію за вислугу років. До прийняття Закону № 911 для таких осіб право на пенсію обумовлювалось лише спеціальним стажем роботи на відповідній посаді незалежно від віку.

До того ж прийняттям Закону №213-VIII з 1 квітня 2015 (Закон №213) парламентарями на 5 років було підвищено вік виходу на пенсію за вислугу років жінок, зайнятих на окремих роботах, що дають право на таку пенсію (наприклад, робітники локомотивних бригад, робітники, майстри на лісозаготівлях) та підвищено спеціальний стаж, необхідний для виходу на пенсію за вислугу років окремим категоріям працівників.

Такі зміни до законодавства про пенсійне забезпечення значно обмежувало коло працівників, в тому числі освітян та працівників охорони здоров’я, які мали право на отримання пенсії за вислугу років. Відповідно, таким особам для отримання пенсії недостатньо було здобути спеціальний стаж у галузі, а необхідно було також досягнути встановленого спеціального пенсійного віку.

Зміст рішення Конституційного Суду України від 4 червня 2019 року та його значенняНародними депутатами України на розгляд Конституційного Суду України (КСУ) було винесено питання відповідності Конституції України, зокрема, положень п. «а» ст. 54 та ст.55 Закону України «Про пенсійне забезпечення» зі змінами згідно з Законами № 911 та №213, а також положення окремих законів, якими були запроваджені тимчасові обмеження виплат пенсій спеціальним категоріям пенсіонерів.

На думку КСУ, встановлення додаткового вікового обмеження в призначенні пенсії за вислугу років у 55 років для працівників освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення, артистам театрально-концертних закладів та у 50 років для працівників льотного та льотно-виробного складу не відповідають Конституції, суперечать конституційному принципу соціальної держави. Суд коректно підмічає, що сутність надання пенсії за вислугу років полягає у специфіці робіт та впливі цих робіт на здоров’я працівників. Такий вплив та як наслідок втрата професійної працездатності не може бути пов’язана з досягненням конкретного віку. Власне, це й відрізняє пенсію за вислугу років, яка є додатковою соціальною гарантією, зокрема для працівників освіти та охорони здоров’я, від звичайної пенсії за віком. Встановлення ж додаткових вікових обмежень, фактично стирає значення такої соціальної гарантії.

Аналогічно Суд пояснює неконституційність підвищення пенсійного віку для жінок, збільшення на п’ять років спеціального стажу, необхідного для виходу на пенсію за вислугу років для всіх інших категорій працівників. Суд вважає, що жінки, які виконують спеціальні роботи, зазнають особливих фізіологічних змін, що ускладнюють подальше продовження працевлаштування. Зрівняння ж віку виходу на пенсію за вислугу років для чоловіків і жінок, зайнятих на спеціальних роботах, скасовує спеціальні гарантії щодо охорони праці жінок та спеціальні умови набуття права на пенсію за вислугу років.

Водночас, КСУ залишає поза увагою, що вікові обмеження для отримання пенсії за вислугу років для окремих категорій працівників встановлені і в інших положеннях Закону. До прикладу, і надалі як окрема категорія громадян працівники, які здійснюють управління повітряним рухом і мають свідоцтво диспетчера, бортпровідники та інженерно-технічний склад (наступні пункти «б»-«г» ст. 54 Закону «Про пенсійне забезпечення») зможуть отримувати пенсію за вислугу років тільки після 50 та 55 років відповідно. Дане положення було за межами розгляду Суду, не було включене до конституційного подання депутатів Верховної Ради, а отже надалі залишається чинним.

Що означає прийняття такого рішення Конституційним Судом України? Положення Закону «Про пенсійне забезпечення», які встановлювали додаткові вікові обмеження та підвищений спеціальний стаж, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом рішення про їх неконституційність в силу ч. 2 ст. 152 Конституції України. Тобто, до прикладу, наразі вчитель або лікар, що набув певного спеціального трудового стажу, матиме право на пенсію за вислугою років, не чекаючи досягнення 55-річного віку. Водночас, питання про який конкретно спеціальний трудовий стаж йде мова наразі є відкритим. Заразом із додатковими віковими обмеженнями, рішення КСУ скасувало законодавче положення, яким такий спеціальний стаж був визначений. Усунення такої прогалини є питанням парламентарів, які в силу обов’язковості та неоспорюваності рішень КСУ при прийнятті відповідного закону не можуть ігнорувати рішення Конституційного Суду України.

Сайт 24 каналу

Алла Скрипник
Молодший юрист ЮФ «Кушнір, Яким’як та Партнери»
Сайт 24 каналу від 18.06.2019

Назад