УКР | ENG

Публікації

Публікації

Нужна ли ребенку для поступления справка о присвоении ИНН?

Вопрос читателя. В «Правилах приема» колледжа говорится о том, что в пакет документов для поступающих дополнительно включен ИНН. Насколько законно требовать справку об ИНН от ребенка 15 лет? Как получить ИНН для ребенка?

Вимога щодо обов’язкової подачі при вступі додатково реєстраційного номеру облікової картки платника податків неповнолітнім можна вважати необґрунтованою та такою, що не співвідноситься з податковим законодавством. Відповідно до п. 63.5 ст. 63 Податкового кодексу фізична особа має зареєструватися Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, якщо вона є платником податків, тобто має обов’язок зі сплати обов’язкових податкових платежів. Податковий кодексом не передбачено обов’язкове присвоєння реєстраційного номеру платників податків ні з моменту, ні з настанням певного віку. Відповідно неповнолітня особа в силу своєї неповної дієздатності може ще не отримувати доходів, не бути платником податків, а відповідно може не отримати реєстраційного номеру платника (хоча можливість реєстрації в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків неповнолітньої особи можлива, зокрема, якщо дитина не досягла 16-річного віку, таку реєстрацію здійснюють батьки (опікуни, піклувальники). Таким чином, передбачення в обов’язковому для вступу до навчального закладу пакеті документів реєстраційного номеру платника податків є не зовсім обґрунтованим. До того ж згідно з Податковим кодексом грошові зобов’язання неповнолітніх осіб виконуються їх батьками (усиновителями), опікунами (піклувальниками) до набуття неповнолітніми особами цивільної дієздатності в повному обсязі.

Варто сказати, що нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України (далі – МОН) вимоги про подачу реєстраційного номеру платника податку не передбачено. Правила проведення вступу у 2017 році передбачені Умовами прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затвердженими Наказом МОН № 1236 від 13.10.2016 року, а також Умовами прийому на навчання певного освітньо-кваліфікаційного рівня (далі – Умови прийому). Так як коледжі, в тому числі які мають статус структурного підрозділу, як у випадку з Київським індустріальним коледжем Київського національного університету будівництва та архітектури, введені в систему вищих начальних закладів, зазначені Умови прийому є для них обов’язковими. Перелік необхідних документів для вступу, визначений МОН в Умовах прийому, не містить документу про присвоєння реєстраційного номеру платника податків (п.6 Розділу VI Умов прийому). Водночас МОН дозволяє вищим навчальним закладам своїми внутрішніми Правилами прийому встановлювати перелік додаткових документів, якщо це викликано особливостями вступу на певну спеціальність чи конкурсну пропозицію. В даному випадку вимога про подачу реєстраційного номера платника податку стосується в загальному всіх спеціальностей, до того ж навряд чи обов’язок подачі реєстраційного номеру може бути викликаний особливостями вступу на яку-небудь спеціальність. Виходячи з цього, можна стверджувати, що передбачення обов’язкової подачі реєстраційного номеру платника податків при вступі в Правилах прийому не узгоджуються зі встановленими МОН вимогами.

Теоретично законність Правил прийому, що встановлюються навчальним закладом, можна оскаржити до суду через їх невідповідність актам МОН. Окрім того особа, чиї права порушують відповідні Правила прийому, може звернутися з відповідною скаргою до Міністерства освіти і науки, до Державної інспекції навчальних закладів в порядку Закону України «Про звернення громадян». Варто сказати, що обґрунтована скарга фізичної особи може бути підставою позапланової перевірки відповідного навчального закладу. Водночас як судова, так і позасудова процедура оскарження рішення вищого навчального закладу, вираженого в прийнятті відповідних Правил прийому, є тривалою, може бути затягнутою, і, по суті, вступник просто може не встигнути подати документи для вступу до даного навчального закладу у відведених для цього строк.

Алла Скрипник
Молодший юрист ЮФ «Кушнір, Яким’як та Партнери»
Журнал «Деньги» № 15 від 17.07.2017

Назад