УКР | ENG

Публікації

Публікації

Банкрутство

Починаючи від 21.10.2020 року кредитори зможуть звернути стягнення на предмет іпотеки яке виступало засобом забезпечення виконання кредиту наданого в іноземній валюті громадянам України.

Відповідно до п. 2 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України З Процедур Банкрутства Закон України "Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті втрачає чинність 21.10.2020 р., а тому саме 22.10.2020 року кредитори за споживчими кредитними договорами зможуть звернути стягнення на предмет іпотеки та в порядку ст. 109 Житлового Кодексу України виселити всіх громадян, що мешкають у нерухомому майні яке виступає предметом іпотеки.

03.06.2014 року був прийнятий Закон України «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті» (втрачає силу 21.12.2002 р.), основним завданням якого було врегулювати валютні коливання та заборонити примусове стягнення нерухомого житлового майна яке є предметом іпотеки, якщо таке майно виступає як забезпечення зобов’язань громадянина України (позичальника або майнового поручителя) за споживчими кредитами, наданими йому кредитними установами - резидентами України в іноземній валюті, та за умови, що:

  • таке нерухоме житлове майно використовується як місце постійного проживання позичальника/майнового поручителя або є об’єктом незавершеного будівництва нерухомого житлового майна, яке перебуває в іпотеці, за умови, що у позичальника або майнового поручителя у власності не знаходиться інше нерухоме житлове майно;
  • загальна площа такого нерухомого житлового майна (об’єкта незавершеного будівництва нерухомого житлового майна) не перевищує 140 кв. метрів для квартири та 250 кв. метрів для житлового будинку;
Таким чином, до 21.10.2020 р. не може бути примусово звернено стягнення на нерухоме житлове майно, яке набувалося громадянами України як предмет іпотеки, за споживчими кредитними договорами наданими кредитними установами - резидентами України в іноземній валюті, якщо дане нерухоме майно є єдиним постійним місцем проживання фізичної особи, і загальна площа якого не перевищує 140 кв. метрів для квартири та 250 кв. метрів для житлового будинку.

Проте, мало хто звертає увагу на можливість Кодексу України з процедур банкрутства, без штрафів і пені реструктуризувати борг за процедурою неплатоспроможності фізичної особи власникам валютних іпотечних кредитів, у яких виникла заборгованість до 21.10.2020 р. і чия нерухомість, заставлена за кредитами, та одночасно є єдиним місцем проживання сім’ї, що не дозволить кредитору звернути стягнення на іпотеку.

Кодекс України з процедур банкрутства, у прикінцевих та перехідних положеннях, встановлює можливість реструктурувати борг, запроваджує п'ятирічний особливий режим реструктуризації валютної іпотеки, та допомагає боржникам уникнути звернення стягнення на нерухоме майно та виселення.

Проте для проведення реструктуризації необхідно: 1) звернутися із позовом до суду за процедурою неплатоспроможності фізичної особи (включно до 21.12.2024 р.) або 2) затвердити мирову угоду із кредитором.

Відповідно до першого способу – процедури неплатоспроможності боржника, особа звертається із позовною заявою до господарського суду у справі про неплатоспроможність боржника - фізичної особи. Суд взявши справу до розгляду встановлює розмір грошової вимоги боржника до кредитора.

Склад і розмір грошових вимог забезпеченого кредитора за зобов’язаннями, які виникли з кредиту в іноземній валюті, який забезпечений іпотекою квартири або житлового будинку, що є єдиним місцем проживання сім’ї боржника, визначаються в національній валюті за курсом, встановленим Національним банком України на дату відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи. При цьому до розміру вимог такого забезпеченого кредитора не включаються штрафні санкції та пеня.

Наприклад, на дату відкриття провадження про неплатоспроможність фізичної особи, розмір боргу складає 1 000 000 грн. (конвертована валютна сума за ставкою НБУ), при цьому 100 000 грн боргу складає штраф/пеня, тобто тіло кредиту складає 900 000 грн., саме сума 900 000 і є розміром грошової вимоги.

Визнані господарським судом вимоги забезпеченого кредитора погашаються боржником у розмірі ринкової вартості квартири або житлового будинку, що забезпечує вимоги такого кредитора, яка визначається оцінювачем, визначеним кредитором. Залишок заборгованості такого кредитора підлягає прощенню (списанню).

Варто зауважити, що розмір грошової вимоги не завжди збігається із ринковою вартістю іпотеки (Нерухомості). У такому випадку визнані господарським судом, у справі про неплатоспроможність боржника вимоги погашаються у розмірі ринкової вартості предмету іпотеки, на основі експертної оцінки.

Наприклад, розмір грошової вимоги, за рішенням суду складає 1 500 000 тис. грн., при цьому оцінювач об’єкта іпотеки встановив ринкову вартість у розмірі 1 200 000 грн., а тому боржник має сплатити кредитору ринкову вартість квартири або жилого будинку, а різниця підлягає прощенню (списанню) кредитором.

Перевагою проведення реструктуризації по-перше, виступає можливість на законних підставах, проживати в іпотечній нерухомості, по-друге, здійснити погашення боргу виключно в межах ринкової вартості об’єкта іпотеки, без нарахованих відсотків, штрафів, пені., по-третє реструктуризація стриває 15 років для квартири менше 60 кв.м./120 кв. м. для будинку та 10 років при загальній площі квартири більше 60 кв.м./120 кв.м. для будинку.

Проте, на реструктуризований борг встановлюється відсоткова ставка:
  • Якщо загальна площа іпотечного об'єкта не перевищує 60 кв м для квартири або 120 кв м для житлового будинку, тоді відсоткова ставка становитиме близько 16,68% річних, а строк погашення — 15 років.
  • Якщо загальна площа іпотечного об'єкта перевищує 60 кв м для квартири або 120 кв м для будинку, відсоткова ставка становитиме близько 18,68% річних із строком погашення десять років.
Підсумовуючи Кодекс з процедур банкрутства, надає боржникам вийти із ярма кредиторів, реструктуризувати борг, зменшити кредитну навантаженість та погасити всі вимоги кредитора. Реструктуризація іпотечного майна це довготривала процедура, яка дозволяє вам не втратити нерухомість та не бути виселеними, сплатити борг у розмірі ринкової вартості іпотеки плюс відсотки, Утім, лише за умови, якщо план реструктуризації боржник виконуватиме вчасно та в повному обсязі. В іншому випадку списані борги будуть відновлені у тому вигляді, у якому вони існували до плану реструктуризації.

Олександр Цуркан
Молодший юрист ЮФ «Кушнір, Яким'як та Партнери»
05.06.2020

Назад