УКР | ENG

Публікації

Публікації

Розкрити всі карти – знаходимо бенефіціарних власників

28 квітня 2020 р. набув чинності новий Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинних шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення" (надалі - "Закон"). Зазначений закон значно посилив вимоги для зменшення тінізації бізнесу в Україні та його фінансового моніторингу.

Україна почала імплементовувати та виконувати вимоги Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму та Директиви (ЄС) 2015/849 Європейського Парламенту та Ради від 20 травня 2015 року про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей та фінансування тероризму посиливши відповідальність керівників суб'єктів господарювання за неподання / несвоєчасне подання інформації про Кінцевого бенефіціарного Власника.

Законодавець приймаючи Закон виконував одну із основних вимог Багатосторонньої Угоди про обмін фінансовими відомостями в рамках CRS (Common Reporting Standard). Україна, ще не приєдналася до Багатостороньої угоди, адже умовою вступу є наявність інформації про кінцевого бенефіціара, якими країни-учасники обмінюються. Згідно з даними ОЕСР – 49 держав-учасниць вже здійснило перший обмін фінансовою інформацією в 2017 році, в 2018 році до них приєдналися ще 4 юрисдикції, а в 2019-2020 роках планують здійснити обмін ще 3 нових юрисдикції. Цей крок спрямований на отримання інформації про бенефіціара в країну його резидентсва, що включає в себе не тільки частку в капіталі юридичної особи, а також і валову суму доходів, суму сплачених податків, інформацію про корпоративні рахунки, що в свою чергу допомагає уникати подвійного оподаткування за BEPS.

До набуття чинності Законом інформацію про кінцевого бенефіціарного власника надавали в реєстраційній заяві, де заповнювалося ПІБ, паспортні данні, ідентифікаційний код. На разі, із внесенням змін, зазначений даних буде недостатньо, необхідно реєстратору також надати і підтвердити:

 • структуру власності юридичної особи;
 • легалізований витяг або інший документ з відповідного реєстру, що підтверджує реєстрацію юридичної особи – нерезидента в країні її місцезнаходження – якщо засновником юридичної особи є юридична особа – нерезидент;
 • нотаріально засвідчену копію паспорта бенефіціара – нерезидента, а також громадянина України, якщо в нього не біометричний паспорт.


Новий Закон покликаний на виконання вимог ст. 13 Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму (Ратифікована Україною від 17.11.2010 р.), де одним із заходів для запобігання відмиванню грошей і виступає здійснення ефективного фінансового моніторингу, та надання повної інформації про юридичну особу. Потреба в точній і актуальній інформації щодо бенефіціарного власника є ключовим чинником у відстеженні злочинців, які могли б у іншому випадку приховувати свою особу за корпоративною структурою. Директива ЄС 2015/849 Європейського Парламенту та Ради від 20 травня 2015 року у статті 13 зазначає, що Держави-члени мають забезпечити, щоб суб’єкти, зареєстровані на їх території згідно з національним правом, одержували та мали достатню, точну та актуальну інформацію щодо бенефіціарного володіння ними. З метою поліпшення прозорості для боротьби зі зловживанням юридичними особами, держави-члени повинні забезпечити збереження інформації про бенефіціарне володіння в центральному реєстрі, розташованому за межами компанії. Закон і виконує вимоги Директиви та Конвенції вимагаючи від юридичних осіб повну структуру власності, із всіма бенефіціарами.

Структура власності відповідно до нового закону - документально підтверджена система взаємовідносин фізичних та юридичних осіб, трастів, інших подібних правових утворень, що дає змогу встановити всіх кінцевих бенефіціарних власників, у тому числі відносини контролю між ними, або відсутність кінцевих бенефіціарних власників;

На кого поширюється обов’язок надавати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника:

 • Юридичні особи, зареєстровані до 28 квітня 2020 року – протягом трьох місяців з дня набрання чинності наказу Мінфіну про затвердження форми та змісту структури власності юридичної особи;
 • юридичні особи при первинній реєстрації;
 • юридичні особи при зміні бенефіціарного власника – протягом 30 робочих днів з моменту зміни такого власника;
 • Для державної реєстрації створення відокремленого підрозділу юридичної особи
 • Для державної реєстрації змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи
 • Для державної реєстрації припинення відокремленого підрозділу юридичної особи
 • всі юридичні особи – щорічно протягом 14 календарних днів з дня реєстрації юридичної особи для підтвердження відомостей про бенефіціарного власника.
 • Інформацію треба обов'язково розкрити навіть в тих випадках, коли в структурі власності лише фізичні особи.
Також новий закон встановив, ще 1 обов’язок для юридичних осіб, Юридичні особи зобов’язані підтримувати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності в актуальному стані, оновлювати її та повідомляти державного реєстратора про зміни протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення, та подавати державному реєстратору документи, що підтверджують ці зміни.

Якщо кінцевий бенефіціар відсутній?

У випадку якщо інформація про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи відсутні, юридичні особи зобов’язані повідомляти державного реєстратора про відсутність таких змін при проведенні державної реєстрації будь-яких змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі.

Типова форма структури власності, як заповнити та де знайти?

Форма та зміст структури власності встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, за погодженням з Міністерством юстиції України. Оскільки наразі Міністерство Фінансів не розробило типової форми структури власності, норми про подачу інформації про кінцевого бенефіціара, ще не діють, а тому наразі, їх подавати не потрібно.

Відповідальність за неподання або несвоєчасне подання інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи?

Відповідальність встановлена ст. 16611 Кодексу України про Адміністративні правопорушення як Неподання або несвоєчасне подання державному реєстратору передбаченої Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи. Розмір штрафу від 17 000 до 51 000 грн.

Наслідки

Підсумовуючи, 29 квітня не треба подавати до державних реєстраторів структуру власності, таким чином до дня набрання чинності наказом Мінфіну про затвердження форми та змісту структури власності юридичної особи (який, знову ж таки, поки що не підписаний), подання державному реєстратору документів для встановлення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, у тому числі і нотаріально засвідчених копій їх паспортів, не вимагається. Як і раніше, поки що достатньо заповнити необхідну інформацію у відповідній заяві.

Закон спрямовує вектор своєї дії розкриття інформації для протидії легалізації (відмиванню) доходів, яка реалізована у відповідності до Директиви ЄС 2015/849, та стандартам Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF). На юридичних осіб поклали обов’язки подавати нові документи, як структуру власності із зазначенням всіх кінцевих бенефіціарів, при цьому багато міжнародних компаній можуть зіштовхнутися з пошуком всіх бенефіціарів та їх часток, також є юрисдикції де розмір частки взагалі не можливо встановити без звернення до державних органів. Юридичним особам, доведеться дуже ретельно перевірити всі свої установчі документи, та всіх кінцевих власників, щоб не потрапити під санкції і не втратити статусу компанії внаслідок санкцій за відсутність інформації про бенефіціара.

Олег Яким’як
Старший партнер, адвокат ЮФ «Кушнір, Яким’як та Партнери»
Олександр Цуркан
Молодший юрист ЮФ «Кушнір, Яким'як та Партнери»
14.05.2020

Назад